Hva forteller søljene?

Fronten på en beltestakk fra Telemark.

De gamle søljene er ikke tilfeldig utformet, de ble til i en tid hvor de færreste kunne lese og skrive. Til gjengjeld var symbolenes språk mer alminnelig og forståelig for mange. I motsetning til nåtiden, hvor de fleste kan lese og skrive, blir symboler nærmest bare blir brukt og forstått i ordner som Odd Fellow, frimureri og liknende. –Rent bortsett fra trafikkskilt og liknende, da.

Derfor skal vi dra litt av historiens slør til side her, og fortelle deg om søljenes skjulte språk.

Symmetri og geometriske former

Generelt vil man kunne se symmetri i de fleste søljer. Og antall elementer – slik som antall skåler på en skålsølje, boler på en bolesølje, etc. er som oftest delelig på 3 eller 4. For eksempel 6, 8 eller 12 skåler, eller 6 buktninger på slangesølja. Dette er ikke bare fordi det geometrisk er enklere å konstruere. Nei: Når det er delelig på 3 viser det til treenigheten, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Altså de skapende krefter. Når det er delelig på 4 viser det til de 4 «verdenshjørner»; nord, syd, øst og vest og alt som var innenfor denne «rammen». Altså hele skaperverket!

Så noe av det som går igjen mest er altså takksigelser for alt som er skapt!

Nesten alle søljer er laget rundt en delt sirkel:

Den delte sirkelen i midten av sølja var den funksjonelle delen. Den fikk søljene til å sitte sikkert og tett inntil, men den lagde dessverre store hull i skjorta.

Tre bilder som viser hvordan en sølje festes med en gammeldags, tykk nål.

Så det er derfor de fleste søljer nå har en tynnere nål på baksiden av sølja, som erstatter den funksjonelle delen.

Den delte sirkelen

Sirkelen er også et viktig symbol (Dette trodde jeg ikke helt de første årene, det hørtes ut som om noen desperat forsøkte å dytte mening inn i en fasong): Sirkelen er i seg selv kjent som symbol i nesten hver eneste kultur i alle sivilisasjoner gjennom menneskets historie. For det meste som et symbol på evigheten ettersom den ingen ende har. De finnes i ulike former; slanger som spiser seg fra halen (evighet, resirkulering– !!), selv yin/yang er et eksempel på dette med evighet og likevekt. På søljene er sirkelen er delt av en pinne, som var den funksjonelle delen av sølja tidligere (og fremdeles noen steder). Men det er også et symbolsk sverd:

Sprettesølje med sverd liggende på tvers.
Sprette med sverd, laget på bestilling av Kolbjørn Sando. Ikke for salg.

Det symbolske sverdet og ordets makt

I deler av Europa var det i en lang periode bare frie menn fikk som lov til å bære sitt værge/våpen -og på den tiden var det sverd. De hadde en annen viktig rettighet; til å tale egen sak uten først å bli tilsagt. De hadde altså ordets makt. Sverdet ble på den måten det synlige tegnet på ordet. Og vi vet alle at pennen er skarpere enn sverdet. Og vi kjenner uttrykket «i begynnelsen var ordet …». Har man ord, er man bevisst på egen eksistens. Så den øvre halvsirkel som starter med sverd/ord er «vår halvdel» av tilværelsen. Den delen vi kan vite noe om, livet. Den andre, nedre halvdelen er det som kan være før / komme etter. Dette er for så vidt en parallell til i alterringen i våre kirker. Til og med hjertesøljene er i prinsippet bygget på den delte sirkelen; det er bare fasongen som er annerledes.

Om dette var alt, var det allikevel vakkert.

Symbolikk i de ulike typene søljer

Les mer om symbolikken til de ulike typene søljer under hver kategori – se oversikten her.