Vest-Telemarkbunad herre

Den mest brukte varianten av mannsbunad fra Vest-Telemark er den sorte, som kan minne litt om en moderne mørk dress. Særlig dersom den brukes med langbukse og ikke knebukse. Den har flere likhetstrekk med mannsbunaden i Hallingdal, men det finnes også flere varianter.

Bunadsølvet du trenger er:


Velg bunadsølv til Vest-Telemarkbunad herre

Noen av våre produkter til Vest-Telemarkbunad herre