Bunadkniver

Fra gammelt av var bunadskniven et spiseredskap. I dag er det kun til bunad og festdrakt at vi har lov å bære kniv på offentlig sted. I tidligere tider var kniven et viktig arvestykke som gikk i arv gjennom mange generasjoner.

Produkter i denne kategorien