Alle husfruenøklers mor: Dalenøkkelen

Dalenøkkelen, gullsmed Sando

Velkommen til vår nye nettbutikk! Etter ti år har det kommet mange nye tekniske muligheter, og de er vi spente på å utnytte. Vi håper dere vil like den. Som noe av det første nye vi har lyst til å fortelle dere om er noe vi tenker er «alle husfruenøklers mor»: Dalenøkkelen!

Selv om husfruenøkkel ikke egentlig har noe med bunadsølv å gjøre, er nøkkel i beltet ikke fremmed for oss. Det var gjerne slik at husets frue var den som bar nøkler til både stabbur, uthus og hovedhus samt mye annet. Husfruen hadde ansvar for både mat, klær og innbo. Derfor hadde hun nøkkel i beltet. Å få overlevert husfruenøkkelen fra enten mor, eller svigermor var en ære, og det innebar at hun nå hadde makt, det var derfor høytidelig øyeblikk i en ung husfrues liv. Så symbolismen i husfruenøkkelen som mange har til sin bunad, er nettopp kvinnens makt over stell i husholdningen.

Derfor har det blitt laget mange forskjellige varianter av nøkler i sølv for å ta opp denne tradisjonen. Dalenøkkelen tjenestegjorde som stavkirkenøkkel i stavkirken på Dal i Tinn, Telemark. Nøkkelen ble antakelig smidd en gang mellom 1190 og 1220 og var i bruk som stavkirkenøkkel frem til ombyggingen i 1775. Fra da av har nøkkelen gjort tjeneste som stabbursnøkkel på Dal gård sammen med låsen og låsebeslaget. Selve døren er låvedør fra samme sted. Vi har laget en miniatyr i sølv av denne fine, gamle Dalenøkkelen fra tidlig middelalder i Norge.

Se alle husfruenøklene våre her.

Gammelt, smidd låsbeslag.
Låsbeslaget ble smidd samtidig som nøkkelen, og maken låsbeslag finner vi igjen på flere gamle stavkirker i denne delen av Telemark/Buskerud (Tuddal, Atrå, Numedal…). Antakelig smidd av samme, dyktige smed.