Rosendal sølvbestikk

Sølvbestikkets navn henspeiler muligens til Baroniet i Rosendal, som ble oppført av baron Ludvig Rosenkranz i 1665. Det dobbeltriflede mønsteret var vanlig på 1800- tallet, men er også kjent fra 1700- tallet.

Design: Ukjent, 1925.

Produkter i denne kategorien