Maria-ringer

Symoblikk og magi

Selv om smykker i middelalderen signaliserte makt, status og verdighet, var eierne også opptatt av den magiske effekten. En spesiell amulett kunne gi beskyttelse på reiser og mot pest og sykdom. Eller den holdt det onde på avstand. Det var to former for magi: Den guddommelige og den som djevelen sto bak. Ringer ble båret i kjærlighet som symbol på forlovelse og ekteskap. De aller best stilte kunne ha én på hver finger, helst på ytterledd, for å vise at de ikke behøvde å arbeide. Smykkets betydning ble bestemt av motivet, fargebruk, type sten, materialet og av tegn og inskripsjoner.

Produkter i denne kategorien