Laila sølvbestikk

Laila sølvbestikk er inspirert av rokokkostilen. De C- formede buene med sine trekk fra rosemaling og treskjæring var typisk for nyrokokko- tiden i Norge. Stilen er sammensatt, detaljrik, utbrodert og bestikket stiller høye krav til håndverkerne.

Design: Torvald Olsen, 1935

Produkter i denne kategorien