Krosstonnsprette nr. 4
kr 1 175

Navnet krosstonnsprette kommer av at "tennene" som var til å feste spretta -som søljetypen heter- med, ligger i kryss. 4,7 cm i diameter.

Passer til

Alternative produkter