Stein til Rjukanfoss pin
kr 150

Steinen er ca 60 mm bred, 40 mm høy og 20 mm dyp (ingen blir helt like) med hull og fordypning til Rjukanfoss pin midt på. Sammen med rjukanfos-pin, blir dette en nydelig mini-skulptur!

"Sokkelen" er laget av "kleberstein". Det er ikke egentlig kleberstein, men den har mange av de samme egenskapene, og har derfor blitt brukt som, og kalt, kleberstein. Eller Grjot-stein.

Denne særegne steinen er sannsynligvis den eldste "eksportartikkel" fra Tinn. Det har vært hentet "kleberstein" herfra til mange slags redskaper kanskje siden de første menneskene bosatte seg her.

Rjukanfoss pin kjøpes separat.