Rjukanfossen

Vannet fra Hardangervidda rant gjennom Rjukanfossen. Fossen og vannet har vært kilde til musikk, energi, turisme, industri og sagn om kjærlighet.

Sagnet om Mari, og slåtten "Rjukanfossen" knytter fossen til den tidlige kulturen her, med rosemaling, treskurd, musikk og kveding, ljåsmiing og jernutvinning. Og litt sølvsmed-arbeide i smug.

Turismens vugge i Norge sto i grunnen her i Tinn, på grunn av Rjukanfossen.

Men ikke minst, industrisamfunnet som kom på grunn av fossekrafta, med arbeiderkultur, sitt klasseskille, foreningsliv og frivillig arbeide i endeløse varianter.

"Sokkelen" er laget av "kleberstein". Det er ikke egentlig kleberstein, men den har mange av de samme egenskapene, og har derfor blitt brukt som, og kalt, kleberstein. Eller Grjot-stein.

Denne særegne steinen er sannsynligvis den eldste "eksportartikkel" fra Tinn. Det har vært hentet "kleberstein" herfra til mange slags redskaper kanskje siden de første menneskene bosatte seg her.

Produkter i denne kategorien