Fra de gamle stavkirkene i Tinn

Dalenøkkelen var kirkenøkkel til Dal Kirke fra 1190-1775, og husfruenøkkel på Dale gård fra 1775 til dags dato.

Rosekors fra Dal Kirke. Det finnes ett tilsvarende kors, i Borre kirke i Vestfold.

Produkter i denne kategorien