English

Godkjenninger og medlemskap

Gullsmed K. E. Sando a.s.

Er medlem av Norges Gullsmedforbund (Oldefar Kolbjørn var en av stifterne av forbundet, og Kolbjørn d.y. har vært formann i flere perioder og er et av 20 æresmedlemmer hvorav 2 lever nå).

Er medlem av Mestergull, en kjede av mange av de dyktigste gullsmedene i Norge.

Har 2 godkjente gullsmedmestre ansatt. For å løse mesterbrev må man først ha svennebrev (praktisk og teoretisk faglig test) og deretter bestå eksamener i økonomi, markedsføring, bedriftsledelse og yrkesteori. Totalt tar denne utdanningen minst 5 år.